Zwalczanie korników w lasach – metody

Wycinka drzew w lasach

Niestety najbardziej skuteczną metodą walki z kornikiem drukarzem jest wycinka drzew i ich wywóz z lasu. Metoda ta stosowana jest w ekstremalnych przypadkach, gdy inne metody nie przynoszą rezultatów, a populacja kornika drukarza rozwija się w zastraszającym tempie i poprzez atakowanie kolejnych drzew realne jest zagrożenia degradacji całego lasu.

Pułapki feromonowe

Wykorzystanie specjalnych pułapek feromonowych to metoda całkowicie nieinwazyjna dla drzew. Polega ona na zamontowaniu specjalnych pułapek z czynnikiem biologicznych, którego zadaniem jest wabienie kornika drukarza. W praktyce tego typu metody są stosowane już pod koniec kwietnia, a więc w czasie pierwszego okresu rójki korników. Zależnie od warunków atmosferycznych pułapki feromonowe, a konkretnie trwałość feromonu na powietrzu jest szacowana przez producentów na okres wynoszący od 4 do 6 tygodni.

Korowanie drzew

Najczęściej stosowaną metodą przeciwdziałania destrukcyjnemu wpływowi kornika drukarza na drzewa jest korowanie drzew. Jest to tzw. metoda prewencyjna, która pozwala chronić drzewa, a jednocześnie utrzymać populację kornika w liczbie, która jest bezpieczna dla drzewostanu. Działania podejmowane w zakresie wspomnianej metody polegają na usunięciu kory drzew wraz ze znajdującymi się pod nią szkodnikami. Następnie zebrana kora jest palona.